Koho kontaktovať pre informácie spojené s koronavírusom?

Telefónne čísla prístupné pre verejnosť:

Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234zo zahraničia – +421 222 113 333

0917 222 682 – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
0918 659 580 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
0917 426 075 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave
0948 495 915 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
0905 903 053 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
0911 763 203 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
0918 389 841 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
0911 908 823 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove
0905 342 812 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

Kontaktné adresy prístupné pre verejnosť

novykoronavirus@uvzsr.sk – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
koronachcemvediet@vlada.gov.sk – informácie o koronavíruse či prijatých opatreniach, ktoré nebolo možné dohľadať na iných webových sídlach
koronachcempomoct@vlada.gov.sk – adresu by mali použiť tí, ktorí by chceli akokoľvek pomôcť, napr. ponukou služieb, tovaru, inováciami, nápadmi a pod.
kontakt.izp@health.gov.sk – otázky týkajúcich sa predikcie šírenia Covid-19